Luot­ta­mus­joh­ta­ja vah­vis­taa mui­den itseluottamusta

Teko­ja vai sanoja

“Olen muu­ta­man ker­ran miet­ti­nyt, voi­ko olla joh­ta­mis­ta ilman luot­ta­mus­ta? Aina­kin uuden hom­man voi aloit­taa ilman luot­ta­mus­ta,...