Kir­joit­ta­jat

Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Min­na-Kaa­ri­na Forssén on teh­nyt työ­uran­sa joh­ta­mi­sen ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen paris­sa. Hän­tä kiin­nos­ta­vat toi­min­ta­ta­vat sekä ihmi­set, jot­ka raken­ta­vat työ­pai­kal­la luot­ta­mus­ta, oppi­mis­ta ja onnis­tu­mi­sia. Joh­ta­mi­ses­ta ja työp­sy­ko­lo­gias­ta väi­tel­lyt tek­nii­kan toh­to­ri, coach, kolum­nis­ti ja työ­elä­män konsultti.

minna-kaarina.forssen(at)balade.fi
050 407 1430

Lisää kolum­ne­ja hyve­joh­ta­juu­des­ta Hyve­joh­ta­juus/­Min­na-Kaa­ri­na Forssén

Sari Kuuse­la

Sari Kuuse­la on joh­ta­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­kou­lut­ta­ja, joka on kiin­nos­tu­nut kai­kes­ta sii­tä, mitä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä ja kulis­sien taka­na tapah­tuu. Val­las­ta ja joh­ta­mi­ses­ta väi­tel­lyt yhteiskuntatiet.tri,  tie­to­kir­jai­li­ja, orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti ja työnohjaaja.

sari.kuusela(at)nodus.fi
050 540 4842

Lisää blo­ge­ja orga­ni­saa­tio­elä­mäs­tä www.solmukohtia.fi