Vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vaik­ka vas­ta­vuo­roi­suus on kaik­kien ihmis­suh­tei­den perus­ta, ei se tun­nu ole­van itses­tään sel­vää työyh­tei­söis­sä. Kil­pai­lu astuu...
Luot­ta­mus on kulttuurissa

Luot­ta­mus on kulttuurissa

Orga­ni­saa­tion kulttuuri toi­mii par­haim­mil­laan veto­voi­ma­na, joka kis­koo ihmi­siä luok­seen. Pahimmillaan se on työn­tö­voi­ma, joka...