Ei luot­ta­mus­ta ilman psy­ko­lo­gis­ta turvallisuutta

Luot­ta­mus on kulttuurissa

Orga­ni­saa­tion kulttuuri toi­mii par­haim­mil­laan veto­voi­ma­na, joka kis­koo ihmi­siä luok­seen. Pahimmillaan se on työn­tö­voi­ma, joka...