Asia­kas­läh­töi­set hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut  osa­na luottamuskulttuuria

Ota mukaan oman talon osaamista

Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­vat muu­tos­hank­keis­ta, jois­sa oman talon asian­tun­ti­joi­den sijas­ta kehit­tä­mis­työ­hön pal­kat­tiin...