Alai­sen ja esi­mie­hen luot­ta­mus raken­ne­taan yhdessä

Ota mukaan oman talon osaamista

Useat haas­ta­tel­ta­vat ker­toi­vat muu­tos­hank­keis­ta, jois­sa oman talon asian­tun­ti­joi­den sijas­ta kehit­tä­mis­työ­hön pal­kat­tiin...