Luot­ta­mus on kulttuurissa

Luot­ta­mus on kulttuurissa

Orga­ni­saa­tion kulttuuri toi­mii par­haim­mil­laan veto­voi­ma­na, joka kis­koo ihmi­siä luok­seen. Pahimmillaan se on työn­tö­voi­ma, joka...
Suh­tau­tu­mi­nen periytyy

Suh­tau­tu­mi­nen periytyy

Niin kum­mal­li­sel­ta kuin se voi­kin tun­tua, asen­teet ja tapa koh­del­la mui­ta omak­su­taan usein omas­ta tii­mis­tä ja sen his­to­rias­ta....